Zaštita

 • Programi zaštite voća

  Voćarski savetnik je za Vas napravio programe zaštite voća. Programi su redukovani, prilagođeni svima koji vole da što manje koriste pesticide, takođe gde god je moguće navešćemo organsku zamenu pesticidima.
  Ovo je jedini internet sajt na kojem ne samo što možete […]

 • Zimska zaštita (bakar i ulje)

  Početak kalendarske godine polako nagoveštava početak radova u voćnjaku. Prvo šta se radi je preventivna zaštita voćaka od bolesti lista, ploda i razvoja insekata. Tačnije, prvo je poželjno uraditi rezidbu voćaka pa tek onda zaštitu, jer se na taj način […]

 • Plamenjača vinove loze

  Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice.

  Na lišću se simptomi bolesti najpre poljavljuju u proleće u obliku žućkastih pega, koje opažamo na licu lista u različitim veličinama i […]

 • Pepelnica vinove loze

  Pepelnica može inficirati sve zelene organe (lišće, peteljke, mladare, cvasti, peteljke grozda, bobice). Hranjive materije apsorbuje samo iz epidermalnih ćelija, a površinsku miceliju s konidioforima i konidijama (oidijama) daje napadnutim organima karakterističnu pepeljastu prevlaku.

  List – simptomi se prvo javljaju na lišću, […]

 • Grožđani moljci

  Grožđani moljci jače napadaju vinograde u kojima je provetrenost slaba zbog gustine zasada, prevelike bujnosti, smera redova i slično. Iz tog razloga i sve agrotehničke mere koje pogoduju strujanju vazduha u zasadu smanjuju napad moljca.

  Gusenice prve generacije se lako zapažaju […]

 • Crna pegavost loze

  Bolest je prisutna kako u evropskim vinogorjima tako i u našoj zemlji. Dobija na značaju sa intenzivnijom upotrebom sistemičnih fungicida i ređim tretmanima preparatima na bazi bakra, gušćim sklopom biljaka i intenzivnijom prihranom.

  Simptomi bolesti se javljaju kako na lastarima tako […]

 • Crvena palež loze

  Na mladom lišću po obodu se javljaju uglaste krupne pege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava.

  Kod belih sorti pege su žute a kod crnih sorti crvene do crvenobraonkaste. Srednji deo pega nekrotira i postaje tamnocrven, […]

 • Siva plesan (Botrytis cinerea)

  Parazit se naseljava u grozdiće vrlo rano, odmah posle cvetanja. Međutim, u tom periodu on je saprofit, jer živi na grozdiću na mrtvim odbačenim ostacima cvetova (prašnici, kapice). Ovi ostaci se zadržavaju u grozdićima (ako je loše vreme, slabo se […]

 • Rutava buba (cvetojed)

  Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka.

  Rutava buba, tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u […]