Program zaštite maline i kupine

Malina i kupina

Kliknite na naziv tretmana da bi vam se otvorila tema sa prilogom i navedenim preparatima.

1. kad krenu pupoljci – Zimska zaštita (bakar + ulje)

2. listanje – sušenje izdanaka, trulež korena, biljne vaši, grinje i crveni voćni pauk.

3. diferencijacija cvetova – sušenje izdanaka, biljne vaši, grinje i crveni voćni pauk, rđa, malinina buba, cvetojed.

4. cvetanje – sušenje izdanaka, rđa, siva plesan.

5. formiranje plodova i sazrevanje – siva plesan.

6. posle berbe – sušenje izdanaka, muva galica, grinje.

7. malo pre nego opadne list – Jesenje plavo prskanje bakrom

Štetočine maline i kupine

Štetočina koja je ekonomski najznačajnija u malini je malinina buba, posle nje tu su malinin cvetojed, malinin prstenar, lisne vaši, eriofidna grinja i crvena grinja (pauk).

Malinina buba (Byturus tomentosus) je ekonomski najznačajnija štetočina maline i kupine kod nas. Razvija samo jednu generaciju tokom godine, a prezimi kao imago u lutkinoj komori. Po završenoj dopunskoj ishrani, oštećujući cvet, ženka polaže veći broj jaja na cvet ili plod. Ispiljene larve se hrane zelenim ili zrelim plodom tokom 30-40 dana, a potom se u zemljištu pretvaraju u lutku, koja se transformiše u imaga za prezimljavanje. Štetni stadijum u razvoju malinine muve je larva koja se iz jaja položenih pri vrhu letorasta ubušuje u letoraste oštećujući sprovodne sudove, što dovodi do njihovog sušenja. Suzbija se u vreme pojave prezimelog imaga i poleganja jaja, obično krajem aprila i početkom maja, odnosno pred cvetanje.

Preparati za zaštitu: Karate Zeon, Kozak…

Malinin cvetojed (Anthonomus rubi) ima više domaćina, a to su malina, kupina, ruža. Prezimljava kao odrasli insekt pod opalim lišćem ili u površinskom sloju zemljišta. Javlja se krajem aprila i hrani se mladim pupoljcima i listom. Odrasle ženke pre poleganja jaja rilicom oštete cvetne pupoljke i cvetne drške.

Preparati za zaštitu: Karate Zeon, Kozak…

Malinin prstenar (Agrilus rubicola) formira gale – guke ili zadebljanja na izdancima. Ženka polaže jaja u cvetne pupoljke. Larva se u izdanak gde pravi gale – guke. Takve izdanke treba odsecati ispod gale – guke.

Vaši izazivaju uvijanje lišća sa kojima se hrane, biljka zaostaje u porastu, prenosioci su virusnih oboljenja.

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis, Vasates essigi) izaziva promene na listu i plodu. Simptomi na lišću su u vidu žutih neravnina. Na plodovima su oštećenja koja dovode do prevremenog sazrevanja koštunica pa su plodovi deformisani ili su sasušeni.

Preparati za zaštitu: Vertimec, Abastate…

Crveni pauk (Panonychus sp.) kod maline živi na naličju lišća, starije larve su žute. Napadnuto lišće postaje crvenkasto. Suva i topla leta su pogodna za razvoj ove grinje.

Muva galica

Preparati za zaštitu: Actara SC, Kozak…

Bolesti maline i kupine

Kestenjasta pegavost izdanaka maline (Didimela applanata) predstavlja jednu od najznačajnijih bolesti maline kod nas. Javlja se u uslovima vlažnog i kišovitog leta kada dolazi do sušenja izdanaka. Prvi simptomi se uočavaju u rano leto, početkom jula. Na listovima jednogodišnjih izdanaka nastaju mrke, nekrotične pege oblika V, sa hlorotičnim oreolom. Na izdancima se u toku leta formiraju kestenjaste ili ljubičaste pege, obično oko pazušnih pupoljaka, a u toku zime srebrnaste (izbeljivanje izdanaka) na kojima gljiva prezimljava.

Preparati za zaštitu: Quadris, Akord, Promesa…

Siva trulež ploda (Botrytis cinerea) najveće štete pravi na zrelim plodovima, pogotovo ukoliko posle cvetanja nastupi kišovito i prohladno vreme. Održava se u biljnim ostacima na zemljištu ili izumrlim biljnim delovima. Na zaraženim biljnim delovima formira se siva ili crna somotasta prevlaka.

Preparati za zaštitu: Ronilan, Collis, Cantus, Switch, Chorus, Pehar, Dional…

Rđa maline i kupine (Phragmidium spp.) prouzrokuje pojavu tipičnih simptoma rđe na svim delovima biljaka. Najznačajniji su na listu u vidu žućkastih ili crvenkastih pega na kojima se formiraju zlatnožuti plikovi („sorusi“) koji kasnije postaju crni.

Preparati za zaštitu: Score…

Smeđa pegavost maline (Sphaerulina rubi) – prvi simptomi ove bolesti se javljaju na naličju lišća u vidu svetlo plavih kružnih pega,pa lišće žuti i ranije opada. Prezimljava u opalom lišću i izdancima. Kiša i rosa pospešuju širenje bolesti.

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi) je bolest maline.Simptomi se uglavnom ispoljavaju na listu, a ponekad i na kori mladih izdanaka. Pege su najčešće okruglaste, sitne, svetlosmeđe, oivičene tamnijim nijansama. U centralnom delu pega s lica lista obrazuju se piknidi. Jako zaraženo lišće najpre žuti, zatim postaje svetlosmeđe i otpada pre vremena. Ponekad zaraženo lisno tkivo u okviru pega izumire,suši se i ispada.

Simptomi se najpre javljaju na dvogodišnjim izdancima, a kasnije i na jednogodišnjim. Zaraza počinje na donjem lišću pri osnovi izdanaka, a potom se širi prema vrhu. Bolest se na mladarima uočava tek po pojavi piknida i to u godinama naročito povoljnim za razvoj patogena. (obilne padavine u toku intezivnog porasta lastara). Mere zaštite: preventivne mere kao što su rezidba maline i uklanjanje zaraženih mladara,sakupljenje ili zaoravanje lišća koji značajno smanjuju potencijal zaraze u narednoj godini. Značajne su i hemijske mere zaštite primenom odgovarajućih fungicida na bazi bakra, cineba, kaptana, mankozeba, dodina, kao i preparati na bazi miklobutanila (npr Systhane).

Vesna Janković, dipl. ing.

Nekrotična pegavost – plamenjača (Leptosphaeria coniothyrium) – parazit je rana, oštećuje provodno tkivo tokom zime. Izumiru pupoljci, venu grančice i izdanci. Pogoduje joj vlažno i toplo vreme.

Antraknoza (Elsinoe veneta) napada izdanke, cvetove i plodove. Javljaju se kožne eliptične svetlosive pege na izdancima. Kiša pospešuje razvoj bolesti.

Plamenjača (trulež) korena maline (Phitophora fragariae var. rubi) – ova bolest razara korenov sistem, a na mladim izdancima javljaju se tamne uginule pege, izdanci venu i propadaju. Koren i žbun izgledaju sasušeni posle iskopavanja.

Uvenuće izdanaka maline (Verticilium albo-atrum) – simptomi ove bolesti su da lišće žuti, vene i na kraju opada. Bolest zahvata gornje delove izdanaka, a potom se proširuje na donje delove. Simptomi se često javljaju na jednom delu izdanaka, ili na nekoliko izdanaka u žbunu.