Rutava buba (cvetojed)

Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka.

Rutava buba, tokom godine, razvija jednu generaciju i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. U našim klimatskim uslovima se pojavljuje u martu/aprilu.

Problem borbe sa rutavom bubom je što je ona insekt a ne smemo se protiv nje boriti insekticidom jer ugrožavamo pčele, praktično imamo problem što one napadaju cvet a pčele ga oplođavaju pa ne smemo koristiti insekticide.

Jako je važno voditi računa o zaštiti pčela, više o tome možete pročitati ovde.

Kao najbolji način borbe protiv ove napasti se pokazalo sledeće:

– plave posude napunjene vodom u kojoj se bube udave

– aroma jagode (deterdžent ili veštačka aroma, voćne bombone, bronhi bombone)

– posude postaviti po obodu voćnjaka, ako postoji i šuma ili rastinje u blizini, onda na tu stranu

– odložiti obradu zemlje protiv korova jer se buba hrani korovima i maslačkom pa ostaviti korov da procveta i da je odvlači od voća

– saditi namenski kulture koje cvetaju u vreme kada i voće a to su uljana repica i facelija

– ulovljene bube prosuti oko voćaka jer se veruje da miris uginulih jedinki odbija druge da dolaze

– zemljište plitko obrađivati da bi se uništila imaga

– korištenjem korisnih nematoda (Beneficial Nematodes), to su mali mikroskopski crvi koji se ubušavaju u imaga buba i tako ih uništavaju

NIKAKO NE KORISTITI INSEKTICIDE. BUDIMO ODGOVORNI, ČUVAJMO PČELE!

Postoje insekticidi koji se koriste protiv ove bube, ali su štetni i za pčele, tako da ih neću navoditi. Insekticidi nemaju smisla jer oni pobiju samo one bube koje su u tom momentu u letu, ostaci insekticida na cvetu im ne smetaju dok pčele ubijaju i narednih par dana. Nemojte trošiti novac i ubijati pčele i sve to i bez efekta jer za par minuta dolete nove bube i nastavljaju sa štetom.

Jako je važno voditi računa o zaštiti pčela, više o tome možete pročitati ovde.

Postoje feromonske klopke za lov ove bube i glavni sastojak je C9H10O + anetol. Klopke imaju oznaku VARb3k.

Istraživanje u Mađarskoj:Optimization of a Chemical Attractant for Epicometis (Tropinota) hirta Poda

Istraživanje u Bugarskoj:Employing Floral Baited Traps for Detection and Seasonal Monitoring of Tropinota (Epicometis) hirta (Poda) (Coleoptera: Cetoniidae) in Bulgaria