Đubrenje

 • Osnove analize zemljišta

  Potrošnja hranjivih supstanci u zasadima drvenastih voćaka u rodu zavisi od mnogih činilaca a pre svega od vrste, sorte i podloge, gustine zasada, visine prinosa, starosti voćnjaka i drugo.

  Za normalan život voćaka neophodno je 16 biogenih elemenata:

  ugljenik(C), kiseonik(O), vodonik(H), azot(N), […]

 • Osnove ishrane voćaka

  Potrošnja hraniva kod voćaka je određena količinom stvorene organske mase koja živi u samo jednoj godini (lišće, plodovi), i količinom organske mase koja živi više godina (stablo, grane).

  Da bi mineralna đubriva imala punu vrednost zemljište treba da sadrži izvesnu količinu […]

 • Osnove đubrenja voćnjaka

  Redovno đubrenje mineralnim đubrivima dugogodišnjih zasada obavlja se dva ili tri puta godišnje. Sastoji se od osnovnog đubrenja i prihrane. U osnovnom đubrenju primenjuje se đubrivo sa manje azota, a više fosfora i kalijuma, dok prihrana stavlja naglasak na azot.

  Cilj […]

 • Prolećno đubrenje voćnjaka

  Početkom proleća, pred cvetanje, voćkama je potreban azot. Nakon cvetanja potrebno je još jednom im dati azot, zbog dobrog porasta, većeg broja i krupnijih plodova.

  Pre nego se odlučite na đubrenje voćnjaka, dobro je da uradite analizu zemljišta, osnovne pojmove pročitajte […]

 • Kompost

  Kompost je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije koja se kompostiranjem pretvara u humus. Kompost se može koristiti svuda gde je potrebno nađubriti i popraviti strukturu zemljišta, u voćarstvu, povrtarstvu i drugo.

  Najbolja stvar kod komposta je što se on […]

 • Jesenje đubrenje voćnjaka

  Đubrenje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koju je neophodno provesti u fazi mirovanja voćaka. Đubrenje se direktno odražava na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim temperaturama, bolestima […]