Zaštita

 • Smotavci i savijači jabučastog voća

  Ženka polaže jaja na plodove ili blizu njih na grane i listove. Gusenica se ubušuje u plodove i ide ka semenoj kućici, buši hodnik u plodu. Na mestu ubušivanja u plod, gusenica izbacuje crvenkasti izmet. Nakon razvoja gusenice se spuštaju […]

 • Miner okruglih mina

  Miner okruglih mina (Leucoptera scitella – malifoliella) ne pravi direktne štete na plodu, ali njegove štete mogu biti ekonomski vrlo značajne. On prventsveno oštećuje listove, hraneći se tkivom ispod epidermisa, i ukoliko ima više mina na jednom listu, može doći […]

 • Crveni voćni pauk

  Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje.

  Crveni voćni pauk može […]

 • Jabučni moljac

  Jabučni moljac (Hyponomeuta malinellus) može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti.

  Nakon kretanja vegetacije, gusenice najpre izgrizaju […]

 • Trešnjina muva

  Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi) napada plodove, tokom berbe trešnje i višnje. Među zrelim plodovima, mogu se naći i plodovi koji nisu za tržište, jer se u njima nalaze ubušene larvice trešnjine muve.

  SIMPTOMI

  Trešnjina muva prouzrokuje loš kvalitet plodova trešnje i manju […]

 • Kruškina buva

  Primarne štete kruškine buve (Cacopsylla pyri) su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.

  SIMPTOMI

  Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete.

  Primarne štete su […]

 • Pegavost lista i ploda oraha

  Siva pegavost lišća oraha je najĉešće oboljenje oraha. Izaziva ga gljiva Gnomonia leptostyla.

  Bolest se manifestuje u vidu pega na lišću, lisnim drškama,mladarima i plodovima.Pege su u početku sitne. Središnji deo pege je siv, dok su ivice tamne boje. Spajanjem pega stvaraju se […]

 • Lešnikov surlaš

  Lešnikov surlaš (Balaninus-Curculio-nucum) je najčešći uzročnik nerodnosti leske. Nedovoljno poznavanje ovog insekta i njegovog razvića glavni je razlog nerodnosti. Štetna je i larva i odrastao insekt.

  Odrastao insekt je sa dugačkom tankom surlicom, telo je žuto-smeđe boje lešnika, prekriveno skupinama nežnih, […]

 • Trulež plodova (monilia fructigena)

  Trulež ploda (monilia fructigena) se naglo širi posebno iza dugotrajnih kiša, posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. U tom slučaju dolazi na plodu do sitnih, nevidljivih okom, pukotina. Te pukotine su ulazna mesta […]

 • Biljne vaši

  Biljne vaši su sitni insekti uglavnom zelene ili crne boje koji žive na naličju lista i sisaju sok biljaka što za manje biljke može biti pogubno.

  Na voću ih možemo pronaći na vrhovima mladih grana, na mladim listovima, sa donje strane […]