Zaštita

 • Programi zaštite voća

  Voćarski savetnik je za Vas napravio programe zaštite voća. Programi su redukovani, prilagođeni svima koji vole da što manje koriste pesticide, takođe gde god je moguće navešćemo organsku zamenu pesticidima.
  Ovo […]

 • Zimska zaštita (bakar i ulje)

  Početak kalendarske godine polako nagoveštava početak radova u voćnjaku. Prvo šta se radi je preventivna zaštita voćaka od bolesti lista, ploda i razvoja insekata. Tačnije, prvo je poželjno uraditi rezidbu […]

 • Plamenjača vinove loze

  Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice.

  Na lišću se simptomi bolesti najpre poljavljuju u proleće u obliku žućkastih […]

 • Pepelnica vinove loze

  Pepelnica može inficirati sve zelene organe (lišće, peteljke, mladare, cvasti, peteljke grozda, bobice). Hranjive materije apsorbuje samo iz epidermalnih ćelija, a površinsku miceliju s konidioforima i konidijama (oidijama) daje napadnutim […]

 • Grožđani moljci

  Grožđani moljci jače napadaju vinograde u kojima je provetrenost slaba zbog gustine zasada, prevelike bujnosti, smera redova i slično. Iz tog razloga i sve agrotehničke mere koje pogoduju strujanju vazduha […]

 • Crna pegavost loze

  Bolest je prisutna kako u evropskim vinogorjima tako i u našoj zemlji. Dobija na značaju sa intenzivnijom upotrebom sistemičnih fungicida i ređim tretmanima preparatima na bazi bakra, gušćim sklopom biljaka […]

 • Crvena palež loze

  Na mladom lišću po obodu se javljaju uglaste krupne pege, koje se šire prema osnovi liske zahvatajući prostor između lisnih nerava.

  Kod belih sorti pege su žute a kod crnih sorti […]

 • Rutava buba (cvetojed)

  Rutava buba (Tropinota hirta) je insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, korova, cveća, povrća, strnih žita i ostalog, a u nedostatku hrane jede i listove mladih voćaka.

  Rutava buba, tokom […]