Prerada

  • Priprema komine od kajsija

    Rakija je tradicionalno piće, međutim da bi bila vrhunskog kvaliteta i bezbedna za upotrebu moraju se pratiti uputstva korišćenjem saznanja do kojih se došlo naučnim radom i eksperimentima. Prvi korak ka pravljenju rakije je priprema komine.

    Želja nam je da istaknemo […]