Sadnja

 • Priprema zemljišta za sadnju

  Da bi se voćke pravilno razvijale, redovno rađale i duže živele, treba zemljište pažljivo pripremiti. Priprema zemljišta bi se uglavnom sastojala u čišćenju terena, ravnjanju, meliorisanju i rigolovanju.

  Ovaj tekst je šira dopuna prve stavke iznete u članku Pravilna sadnja voća.

  Voćnjak se […]

 • Pravilna sadnja voća

  Pravilna sadnja voća uz pripremu zemljišta i izbor sadnica su najvažniji faktori prilikom podizanja voćnjaka. Zato im se treba posvetiti posebna pažnja.

  Prva odluka pre sadnje je izbor parcele za sadnju kao i odluka da li će to biti amaterski voćnjak, homogeni ili […]

 • Kalemljenje I – osnovni pojmovi

  OSNOVNI POJMOVI U KALEMARSTVU
  Šta je kalemljenje?
  Kalemljenje je postupak kojim se deo jedne biljke (plemka, pelcer) sjedinjuje sa delom druge biljke (podloga). Srastanjem sjedinjenih delova dobija se nova biljka (kalem), koja je sposobna da nastavi samostalan život. Svrha kalemljenja u voćarstvu […]

 • Kalemljenje II – osnovni načini kalemljenja

  Pročitajte prvi deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1. Šta je kalemljenje?

  2. Od čega se sastoji kalem?

  3.Šta se podrazumeva pod podudarnošću (kompatibilnošću) podloge i plemke?

  4. Šta je kalus i kako se on obrazuje?

  U zavisnosti od karakteristika plemke i načina na koji se […]

 • Kalemljenje III – alat za kalemljenje

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1. Koliki je značaj kalemljenja očenjem?

  2. Kada može da se vrši kalemljenje očenjem?

  3. Koje su prednosti kalemljenja kalemgrančicom?

  4. Koji su nedostaci kalemljenja kalemgrančicom?
  VOĆARSKI ALAT
  Za uspešno kalemljenje potrebno je obezbediti sledeći alat: voćarske makaze, voćarski […]

 • Kalemljenje IV – kalemljenje očenjem

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1.Šta čini voćarski alat?

  2.Najvažniji tipovi kalemarskog alata ?

  3.Koji je osnovni zadatak kalemarskog voska?
  TEHNIKA KALEMLjENjA OČENjEM
  Pripreme koje treba izvršiti pre početka kalemljenja očenjem
  Za očenje treba pripremiti oštar kalemarski nož, bruseve i kaiš za oštrenjenoževa, materijal […]

 • Kalemljenje V – tehnike kalemljenja spajanjem

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.
  TEHNIKA KALEMLjENjA ENGLESKIM SPAJANjEM
  Englesko spajanje je najvažniji načini kalemljenja kalemgrančicom, jer se brzo i jednostavno izvodi i daje visok prijem kalemova.
  Pripreme koje treba izvršiti pre početka kalemljenja
  Pre početka kalemljenja treba pripremiti oštar kalemarski nož, bruseve i kaiš […]

 • Kalemljenje spavajućim pupoljkom

  Svako treba da se oproba u kalemljenju. Može se probati kalemljenje na već oformljeno stablo, na neku njegovu granu za probu.

  Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak vrši se u drugoj polovini leta, tj u periodu fiziološke aktivnosti podloge i kada je […]