Zaštita

 • Apel za zaštitu pčela

  Savremena proizvodnja hrane zahteva upotrebu pesticida. Međutim, svedoci smo svake godine da upotreba pesticida u vreme cvetanja biljaka nanosi velike štete pčelinjim zajednicama koje pored niza koristi, imaju nezamenljivu ulogu u oprašivanju i povećanju prinosa pre svega voćnih vrsta.

  Značaj pčela […]

 • Zaštita u precvetavanju

  Precvetavanje je faza kada sa cvetova opadnu latice i mogu da se uoče plodići nastali iz tučka cveta. Moguće je da plodići izostanu ako je loša oplodnja ili dođe do kasnog mraza ili loših uslova za oplodnju usled kiše i […]

 • Sušenje grančica (Monilia laxa)

  Prilikom cvetanja koštičavog voća, ukoliko je kišno vreme i visoke temperature u vreme cvetanja, potrebno je voće zaštiti od monilia laxa – sušenja grančica.

  Monilia laxa je gljivično oboljenje koje se razvije unutar cveta pa se onda dalje širi kroz granu, […]

 • Šupljikavost lišća voćaka

  Šupljikavost lišća voćaka (Stigmina carpophylla) ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, posebno breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova.

  Simptomi bolesti se javljaju […]

 • Erifoidna grinja kruške

  Oplođene ženke Eriophyes pyri prezimljavaju ispod ljuspica pupoljaka i u proleće se ubušuju u listove, pre nego se oni razviju, paralelno sa njegovim izlaskom iz pupoljka. U listu polože jaja, izlegu se mlade larve, razviju se i izađu na površinu, […]

 • Čađava krastavost jabuke i kruške

  Čađava krastavost jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pirina.

  Simptomi bolesti: Parazit se razvija na svim zeljastim delovima voćaka. Do infekcije dolazi odmah nakon pojave lista iz pupoljka. Na lišću i lisnim drškama pojavljuju se svetlosmeđe i maslinasto mrke, okruglaste […]

 • Cikade

  Cikade ili cvrčci su vrlo različite veličine, od velikih vrsta do jako malih. Vrlo su pokretljivi i mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kreću skakanjem. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme.

  Fitoplazmoze predstavljaju novoutvrđene i […]

 • Grinje vinove loze

  Prve prave štete vidimo pojavom mehurastih izraslina na lisnoj površini koja vremenom požuti ili pocrveni. Iz mehura se vrlo brzo razvije šiška kojom se značajno smanjuje proizvodna sposobnost lista. Pri vrlo jakom napadu, list se lako osuši. Napada takođe cvet […]

 • Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule

  Pepelnica jabuke, kruške, dunje i mušmule (Podosphaera leucotricha) napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku.

  Simptomi bolesti:

  Napada list, mladare, cvet i plodove. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu […]