• Pravilna sadnja voća

  Pravilna sadnja voća uz pripremu zemljišta i izbor sadnica su najvažniji faktori prilikom podizanja voćnjaka. Zato im se treba posvetiti posebna pažnja.

  Prva odluka pre sadnje je izbor parcele za sadnju kao i […]

 • Kalemljenje I – osnovni pojmovi

  OSNOVNI POJMOVI U KALEMARSTVU
  Šta je kalemljenje?
  Kalemljenje je postupak kojim se deo jedne biljke (plemka, pelcer) sjedinjuje sa delom druge biljke (podloga). Srastanjem sjedinjenih delova dobija se nova biljka (kalem), koja […]

 • Kalemljenje III – alat za kalemljenje

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1. Koliki je značaj kalemljenja očenjem?

  2. Kada može da se vrši kalemljenje očenjem?

  3. Koje su prednosti kalemljenja kalemgrančicom?

  4. Koji su nedostaci kalemljenja kalemgrančicom?
  VOĆARSKI ALAT
  Za […]

 • Kalemljenje IV – kalemljenje očenjem

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1.Šta čini voćarski alat?

  2.Najvažniji tipovi kalemarskog alata ?

  3.Koji je osnovni zadatak kalemarskog voska?
  TEHNIKA KALEMLjENjA OČENjEM
  Pripreme koje treba izvršiti pre početka kalemljenja očenjem
  Za očenje treba […]

 • Programi zaštite voća

  Voćarski savetnik je za Vas napravio programe zaštite voća. Programi su redukovani, prilagođeni svima koji vole da što manje koriste pesticide, takođe gde god je moguće navešćemo organsku zamenu pesticidima.
  Ovo […]

 • Zimska zaštita (bakar i ulje)

  Početak kalendarske godine polako nagoveštava početak radova u voćnjaku. Prvo šta se radi je preventivna zaštita voćaka od bolesti lista, ploda i razvoja insekata. Tačnije, prvo je poželjno uraditi rezidbu […]