Sadnja

 • Priprema zemljišta za sadnju

  Da bi se voćke pravilno razvijale, redovno rađale i duže živele, treba zemljište pažljivo pripremiti. Priprema zemljišta bi se uglavnom sastojala u čišćenju terena, ravnjanju, meliorisanju i rigolovanju.

  Ovaj tekst je […]

 • Pravilna sadnja voća

  Pravilna sadnja voća uz pripremu zemljišta i izbor sadnica su najvažniji faktori prilikom podizanja voćnjaka. Zato im se treba posvetiti posebna pažnja.

  Prva odluka pre sadnje je izbor parcele za sadnju kao i […]

 • Kalemljenje I – osnovni pojmovi

  OSNOVNI POJMOVI U KALEMARSTVU
  Šta je kalemljenje?
  Kalemljenje je postupak kojim se deo jedne biljke (plemka, pelcer) sjedinjuje sa delom druge biljke (podloga). Srastanjem sjedinjenih delova dobija se nova biljka (kalem), koja […]

 • Kalemljenje III – alat za kalemljenje

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1. Koliki je značaj kalemljenja očenjem?

  2. Kada može da se vrši kalemljenje očenjem?

  3. Koje su prednosti kalemljenja kalemgrančicom?

  4. Koji su nedostaci kalemljenja kalemgrančicom?
  VOĆARSKI ALAT
  Za […]

 • Kalemljenje IV – kalemljenje očenjem

  Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

  Zadaci za proveru znanja:

  1.Šta čini voćarski alat?

  2.Najvažniji tipovi kalemarskog alata ?

  3.Koji je osnovni zadatak kalemarskog voska?
  TEHNIKA KALEMLjENjA OČENjEM
  Pripreme koje treba izvršiti pre početka kalemljenja očenjem
  Za očenje treba […]