Kalemljenje spavajućim pupoljkom

Svako treba da se oproba u kalemljenju. Može se probati kalemljenje na već oformljeno stablo, na neku njegovu granu za probu.

Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak vrši se u drugoj polovini leta, tj u periodu fiziološke aktivnosti podloge i kada je kalem grančica odnosno pupoljak oformljen, zreo i sposoban da u povoljnim uslovima krene i stvori letorast. Okalemljeni pupoljak ostaje u stanju mirovanja do proleća. Može se desiti da pupoljak krene i u toku jeseni ako je očenje obavljeno ranije, ako je bila vlažna i topla jesen i ako smo okulirali nešto ranije vrste koje imaju dužu vegetaciju. Ta pojava nije poželjna, jer mladi letorasti, ako ne sazru do zime, mogu u toku zime da izmrznu.

Priprema podloga za očenje

Oko 15-20 dana ili neposredno pred kalemljenje, potrebno je sa podloge odseći bočne grančice do visine očenja. Podloge posle čišćenja od grančica treba obavezno obrisati mekom krpom. Ponovno brisanje podloga vrši sam kalemar pred kalemljenje.

Priprema kalem grančica za očenje

Za kalemljenje na spavajući pupoljak biraju se jednogodišnje grančice, one koje su u toku ove sezone porasle, sa perifernog dela matičnog stabla. One se skidaju (odsecaju) neposredno pred kalemljenje. Nakon skidanja grana treba sa njih ODMAH poskidati lišće tako da se ostavi najmanje 1/3 lisne drške, još je bolje poskidati lišće pre odsecanja grana. Skidanje lista se može raditi tako što se noktom stisne lisna grančica i tako preseče.

Pre kalemljenja treba odseći donji i gornji deo grančice i koristiti pupoljke sa srednjeg dela grančice. Najbolje je zato uzimati dugačke i srednje razvijene mladare tj grančice.

Vreme kalemljenja očenjem

Očenje na spavajući pupoljak u našim uslovima vrši se u periodu od 20. jula do 15. septembra okvirno, što zavisi od specifičnih uslova sredine, vrste koju kalemimo i vremenskih prilika. Kalemljenje treba obaviti u jutarnjim i popodnevnim časovima kada temperature nisu iznad 25 stepeni celzijusa.

U navedenom periodu očenje treba početi kada se izvrše sve potrebne pripreme, kada podloga dostigne odgovarajuću debljinu (od 6 do 8 milimetara) i kada vidimo da su pupoljci na kalem grančicama sazreli.

Tehnika kalemljenja očenjem

Tehnika kalemljenja očenjem obuhvata nekoliko operacija:

1. Pravljenje ureza na podlozi

2. Skidanje pupoljka

3. Umetanje pupoljka u napravljeni rez

4. Vezivanje kalema

 

Pravljenje ureza na podlozi

Urez u podlozi može biti u obliku slova „T“, u obliku rimskog broja „I“, obrnutog slova „T“, krsta „+“, u obliku prozora i u obliku prstena. Najčešće se primenjuje urez u obliku slova „T“. Kod oraha u obliku prozora.

Urez se pravi na glatkoj i ravnoj površini podloge na određenoj visini: jabuka i kruška na sejancu na 15-20 cm, jabuka na srednje bujnim i bujnim vegetativnim podlogama na 20-25 cm, a na slabo bujnim na 25-30 cm, kruška na dunji na 15-20 cm, ostale vrste na 10-15 cm, a orah na 3-4 cm iznad zemlje.

Krive podloge treba kalemiti sa unutrašnje strane krivine da bi rast sadnice bio pravilan. U rastilu očenje treba da bude u istom pravcu i redu ili s jedne strane reda.

Kada pravimo urez u obliku slova „T“, prvo se popreko zaseče kora podloge u dužini od oko 1 cm, zatim se od sredine toga reza zaseče drugi uzdužni rez nadole u dužini od 2 do 3 cm. Prilikom pravljenja reza ne treba previše pritiskati da se ne ošteti drvo. Pod rukom se lako oseti kada je kora presečena do drveta. Nakon što se naprave rezovi, tupim delom kalemarskog noža treba malo odvojiti koru levo i desno na delu gde se spajaju preseci, samo toliko da omogući umetanje pupoljka.

 

Skidanje pupoljka

Čim je napravljen rez na podlozi, uzima se kalem grančica i skida pupoljak. Kod desnorukih osoba, kalem grančica se uzima u levu ruku s tim da kažiprst bude ispod pupoljka koji treba skinuti. Bazalni deo kalem grančice treba okrenuti suprotno od tela, zatim čistim i oštrim kalemarskim nožem zaseći koru na oko 1,5-2 cm ispod pupoljka i povlačenjem noža k sebi skinuti pupoljak sa tankim slojem drveta na oko 1 cm iznad pupoljka. Pupoljak se mora skinuti jednim potezom noža.

 

Umetanje pupoljka u podlogu

Pupoljak skinut sa kalem grančice uzeti za lisnu dršku i pupoljak umetnuti pod odvojenu koru na vrhu „T“ ureza. Pupoljak se uvlači pod koru tako što on sam sebi pravi ležište tako da potpuno nalegne na drvo ispod odvojene kore. Pupoljak treba da bude ispod horizontalnog preseka „T“ ureza najmanje 0,3-0,5 cm. Ako kora pupoljka prelazi horizontalan rez, onda se na tom delu zaseče da potpuno upadne u rez. Pošto pupoljak namestimo, pritisnemo malo koru podloge uz pupoljak sa obe strane. Treba voditi računa da pupoljak bude okrenut u smeru rasta, drška od lista treba da je na gore.

 

Vezivanje kalema

Umetnuti pupoljak se vezuje rafijom, gumenim ili polietilenski trakama, gumenim kopčama i slično. Vezivanje ne sme da bude ni labavo ni suviše jako, već tako da omogući dobro priljubljivanje pupoljka uz podlogu. Vezivo ne sme biti omotano bez reda, već spiralno odozgo na dole. Rastojanje između navoja veziva treba da je oko 0,5-1 mm radi omogućavanja prisustva vazduha.

 

Ako se pupoljak primio, za 10ak dana će blagim dodirom drške ista da otpadne, ako drška ne otpada, pupoljak se nije primio pa možemo opet uraditi kalemljenje na drugom mestu na podlozi.

U ovom testu su korišteni prepravljeni i dopunjeni delovi iz knjige „Kalemljenje voćaka“ od Jovan M. Medigović