Povijanje grana čačkalicama

Pogledajte video o povijanju grana koristeći kuhinjske čačkalice.

Povijanje grana je jako važno. Kod uzgojnog oblika vaza je potrebno poviti grane tako da one uz deblo formiraju otvoreni ugao, od 45-55 stepeni, time se dobija krošnja koja je jača i kojoj se ramena grana neće lako odvaliti od debla.