Formiranje vaze – prva letnja rezidba

Pogledajte video snimak o formiranju uzgojnog oblika vaza odnosno kotlasta kruna. Primer je trešnja na magrivi, prva godina posle sadnje.

Pročitajte prethodni članak Formiranje vaze – nakon sadnje.

Ovu prvu letnju rezidbu raditi samo ako su sadnice toliko napredovale da su grane pre 20og juna dugačke 80-100 cm!

U suprotnom, ostaviti prekraćivanje za proleće druge godine. Izvodi se najkasnije do kraja juna, nikako kasnije!

Grane možemo poviti tako da sa deblom zaklapaju ugao od 45 stepeni. Jedan od načina je povijanje grana čačkalicama.

Koji je dalji postupak pročitajte u članku Formiranje vaze – druga godina, proleće.