Formiranje vaze – nakon sadnje

Pogledajte šta se dobije tokom leta nakon što smo ostavili potrebne pupoljke na proleće nakon sadnje.

Ostavljamo 3 grane koje po visini imaju razmak i da među sobom, odozgo gledano, zaklapaju ugao od 120 stepeni.

Pročitajte šta se radi sa sadnicama nakon sadnje u prilogu Formiranje oblika krošnje nakon sadnje.

Kada dostignu dužinu od 20-30 cm tokom leta, možemo ih poviti tako da sa deblom zaklapaju ugao od 45 stepeni. Jedan od načina je povijanje grana čačkalicama.

Nakon što ste ovo uradili, ako grane budu imale jak porast, veći od 80 – 100 cm do kraja juna, možete ih prekratiti na način opisan u Formiranje vaze – prva letnja rezidba.