Zelena rezidba kajsije u rodu

Zelena rezidba se izvodi u toku vegetacije, sa ciljem ispravljanja grešaka učinjenih zimskom rezidbom.

Njome se reguliše vegetacija i pospešuje razvitak grančica u donjem delu osnovnih grana kako one ne bi ostale prazne. Uklanjanjem jednog broja letorasta, pojačava se priticaj sokova u ostavljeni deo grana i grančica, što omogućava njihovu bolju ishranjenost u toku vegetacije, što ih čini otpornijim na niske temperature preko zime.

Ko nema ovako puno grana već manje mladih, ovogodišnjih, treba samo da ih prekrati za trećinu a ne da ih skroz uklanja i one će sledeće godine cvetati.

Zelena rezidba kajsije se izvodi u dva navrata:

  1. Krajem maja i početkom juna – uklanjanjem vršne trećine svih mladara dužih od 35-40 cm dok je kruna u fazi formiranja, a uklanjanjem do osnove kada ne želimo dalji porast stabla.
  2. Mesec dana posle berbe tj u prvoj polovini avgusta radi osvetljavanja krune odnosno radi uklanjanja grana koje jedne drugima prave zasenu, sa ciljem dobijanja provetrene i osunčane krošnje

U ovom tekstu je korišten prepravljen tekst iz knjige „Kajsija“ – Prof. Dr. Evica Mratinić

U nastavku pogledajte prvu od dve zelene rezidbe, a drugu možete pogledati ovde.