Rezidba

 • Formiranje vaze – prva letnja rezidba

  Pogledajte video snimak o formiranju uzgojnog oblika vaza odnosno kotlasta kruna. Primer je trešnja na magrivi, prva godina posle sadnje.

  Pročitajte prethodni članak Formiranje vaze – nakon sadnje.U suprotnom, ostaviti prekraćivanje za proleće druge godine. Izvodi se najkasnije do kraja juna, nikako […]

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Druga letnja rezidba kajsija

  Zelena rezidba se izvodi u toku vegetacije, sa ciljem ispravljanja grešaka učinjenih zimskom rezidbom.

  Njome se reguliše vegetacija i pospešuje razvitak grančica u donjem delu osnovnih grana kako one ne bi ostale prazne. Uklanjanjem jednog broja letorasta, pojačava se priticaj sokova u ostavljeni […]

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – prva letnja rezidba

  Pogledajte video snimak o formiranju uzgojnog oblika vaza odnosno kotlasta kruna. Primer je trešnja na magrivi, prva godina posle sadnje.

  Pročitajte prethodni članak Formiranje vaze – nakon sadnje.U suprotnom, ostaviti prekraćivanje za proleće druge godine. Izvodi se najkasnije do kraja juna, nikako […]

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Druga letnja rezidba kajsija

  Zelena rezidba se izvodi u toku vegetacije, sa ciljem ispravljanja grešaka učinjenih zimskom rezidbom.

  Njome se reguliše vegetacija i pospešuje razvitak grančica u donjem delu osnovnih grana kako one ne bi ostale prazne. Uklanjanjem jednog broja letorasta, pojačava se priticaj sokova u ostavljeni […]

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.

 • Formiranje vaze – treća godina, letnja rezidba

  U trećoj godini, letnjom rezidbom zaustavljamo nagli rast u visinu prevođenjem na spoljnju slabobujnu granu i prekraćivanjem produžnica koje još uvek nemaju potrebnu dužinu i želimo da se razgranjaju i da tu napravimo još sekundarnih.

  Dva glavna cilja su nam:

  – zaustavljanje […]

 • Ručna korekcija rezidbe

  Pogledajte kako možete uraditi ručnu korekciju nakon rezidbe i postići bolje rezultate. Cilj je ručno zakinuti sve pupoljke tamo gde nam neće biti potrebna grana, time smanjujemo sledeću rezidbu, manje je rana od rezidbe, a ostavljeni pupoljci će bolje napredovati.