Kalemljenje III – alat za kalemljenje

Pročitajte prethodni deo klikom ovde.

Zadaci za proveru znanja:

1. Koliki je značaj kalemljenja očenjem?

2. Kada može da se vrši kalemljenje očenjem?

3. Koje su prednosti kalemljenja kalemgrančicom?

4. Koji su nedostaci kalemljenja kalemgrančicom?

VOĆARSKI ALAT

Za uspešno kalemljenje potrebno je obezbediti sledeći alat: voćarske makaze, voćarski nož (kresač), voćarsku testericu, kalemarski nož, brus (belegiju) i kaiš za oštrenje.

Voćarska testerica

Voćarska testerica se upotrebljava pri skraćivanju debljih grana kod raznih načina kalemljenja kalemgrančicom, a naročito kod prekalemljivanja voćaka. Voćarska testerica treba da bude oštra i tanka, da bi ostavljala gladak rez.

Voćarske makaze

Koriste se za skidanje suvišnih grana sa podloga, skraćivanje podloga pri kalemljenju, skidanje mladara i letorasta sa matičnih stabala, skraćivanje lisnih peteljki na mladarima itd. Makaze moraju da budu oštre, da ne bi gnječile grančice pri sečenju i da se sečiva dobro spajaju, odnosno da „ne žvaću“. Oštrenje voćarskih makaza vrši se grubim kamenom, uglavnom sa spoljne strane sečiva.

Voćarski noževi (kresači)

Voćarski noževi imaju debele listove i savijenu oštricu i dršku. Ukoliko je list duži, deblji i više zakrivljen, utoliko je nož namenjen za grublje radove. Oštrenje se vrši sa obe strane lista, na grubom kamenu. Najčešće se koriste za čišćenje podloga od suvišnih grančica i za zaglađivanje preseka na podlogama posle pravljenja reza grubom testericom.

Noževi za kalemljenje

Postoji više tipova kalemarskih noževa od kojih su najvažnija sledeći:

− kalemarski noževi za kalemljenje očenjem,

− kalemarski noževi za kalemljenje kalemgrančicom i

− kombinovani kalemarski noževi.

Kalemarski nož za kalemljenje očenjem ima oštricu koja je na vrhu savijena da bi se olakšalo pravljenje „T“ ureza na podlozi. Pored toga ovaj nož ima i poseban dodatak za odvajanje kore na podlozi. Ovaj dodatak može da se nalazi na samom listu noža (u vidu izbočine na poleđini lista), ili je poleđina lista ravna, a dodatak je smešten na zadnjoj strani drške u obliku pljosnatog nastavka.

Kalemarski nož za kalemljenje kalemgrančicom ima ravnu ili malo savijenu oštricu i ravnu ili malo savijenu dršku. Oštrica mu je duža nego kod noža za kalemljenje očenjem.

Kombinovani kalemarski nož ima dug list i izrađuje se u više veličina. Oštrica mu je ravna ili malo savijena na vrhu. Sa leđne strane lista ima izbočinu za odvajanje kore. Pogodan je za kalemljenje očenjem, kao i za kalemljenje kalemgrančicom. Koristi se masovno u široj voćarskoj praksi.

Dobar kalemarski nož treba da pravi ravan i gladak rez, da se tupi što sporije i da se ne lomi lako pri jačem opterećenju. Da bi pravio ravan i gladak rez kalemarski nož mora da bude besprekorno oštar. Ukoliko je nožem moguće brijanje dlaka (proba se vrši na podlaktici) nož je dovoljno oštar za kalemljenje. Oštrenje kalemarskih noževa je složen postupak i zahteva primenu grubih i finih bruseva i posebnih kaiševa za oštrenje.

VEZIVNI MATERIJAL

Za učvršćivanje plemke uz podlogu upotrebljava se ratličito vezivo: rafija, manila, celofan, polietilenske trake, gumene trake, gumene kopče i dr. Da bi udovoljio svojoj nameni, vezivni materijal treba da je jak, elastičan, trajan i jeftin. U poslednje vreme sve više se koriste tanke polietilenske trake (debljine 0,08 milimetara), koje su mekane, jake i elastične. Gumene trake se masovno danas koriste kod kalemljenja očenjem, jer su jake, dovoljno čvrsto stežu kalem i elastične su. Ne usecaju se u koru kalema, te ne zahtevaju popuštanje i uklanjanje nakon prijema kalema, pošto same pucaju posle određenog vremena.

KALEMARSKI VOSAK

Za kalemljenje kalemgrančicom potreban je kalemvosak. Kalemvosak ima zadatak da izoluje spojno mesto kalema od nepovoljnih spoljašnjih uticaja, da spreči isušivanje plemke i spojnog mesta kalema i da stvori povoljnu sredinu za srašćivanje rana i prijem kalema. Kalemvosak treba da zadovolji sledeće uslove:

da stimulativno deluje na brzo zarašćivanje rana, da se lako spravlja, da je lepljiv, da se brzo i lako razmazuje, ali da ne zapada između preseka i ne sprečava srašćivanje, da nije osetljiv prema temperaturnim promenama, da ga ne spira kiša, da nije privlačan za ptice, pčele miševe i sl., da ne sadrži štetne materije i da nije skup. Postoji više recepata za spravljanje kalemvoska, ali se danas sve više u voćarskoj praksi koristi industrijski kalemvosak na bazi sintetičkih smola.

Pročitajte sledeći deo klikom ovde.

 

Preuzeto iz dokumentacije projekta „Druga šansa“, projekat Evropske unije i Ministarstva prosvete i nauke Srbije, za razvoj sistema funkcionalnog obrazovanja odraslih u Srbiji