Izaberite voće:

Prikazani su vam svi prilozi za voće: Sve

Pretražite sajt:

Priprema zemljišta za sadnju

priprema zemljišta sadnja rigolovanje terasiranje odvođenje vode kopanje rupa jama voćarstvo voćarski savetnik

Da bi se voćke pravilno razvijale, redovno rađale i duže živele, treba zemljište pažljivo pripremiti.

Čitaj dalje...

Pravilna sadnja voća

sadnja voća podizanje zasada kopanje rupa jama kolac zaštita gloadri zečevi srne fasadna mrežica voćarstvo voćarski savetnik

Pravilna sadnja voća uz pripremu zemljišta i izbor sadnica su najvažniji faktori prilikom podizanja voćnjaka. Zato im se treba posvetiti posebna pažnja.

Čitaj dalje...

Kalemljenje I - osnovni pojmovi

Plemka i grančica Kalemljenje je postupak kojim se deo jedne biljke (plemka, pelcer) sjedinjuje sa delom druge biljke (podloga). Srastanjem sjedinjenih delova dobija se nova biljka (kalem), koja je sposobna da nastavi samostalan život.  voćarstvo voćarski savetnik

Kalemljenje je postupak kojim se deo jedne biljke (plemka, pelcer) sjedinjuje sa delom druge biljke (podloga). Srastanjem sjedinjenih delova dobija se nova biljka (kalem), koja je sposobna da nastavi samostalan život.

Čitaj dalje...

Kalemljenje II - osnovni načini kalemljenja

Kalemljenje grančicom U zavisnosti od karakteristika plemke i načina na koji se ona spaja sa podlogom svi načini kalemljenja voćaka mogu da se svrstaju u dve osnovne grupe: 1) kalemljenje očenjem (okulacija); 2) kalemljenje kalemgrančicom voćarstvo voćarski savetnik

U zavisnosti od karakteristika plemke i načina na koji se ona spaja sa podlogom svi načini kalemljenja voćaka mogu da se svrstaju u dve osnovne grupe: 1) kalemljenje očenjem (okulacija); 2) kalemljenje kalemgrančicom.

Čitaj dalje...

Kalemljenje III - alat za kalemljenje

Kalemarski nož Za uspešno kalemljenje potrebno je obezbediti sledeći alat: voćarske makaze, voćarski nož (kresač), voćarsku testericu, kalemarski nož, brus (belegiju) i kaiš za oštrenje. voćarstvo voćarski savetnik

Za uspešno kalemljenje potrebno je obezbediti sledeći alat: voćarske makaze, voćarski nož (kresač), voćarsku testericu, kalemarski nož, brus (belegiju) i kaiš za oštrenje.

Čitaj dalje...

Kalemljenje IV - kalemljenje očenjem

Kalemljenje očenjem Kalemljene očenjem je način kalemljenja u kojem se pupoljak umeće ispod kore podloge. voćarstvo voćarski savetnik

Kalemljene očenjem je način kalemljenja u kojem se pupoljak umeće ispod kore podloge.

Čitaj dalje...

Kalemljenje V - tehnike kalemljenja spajanjem

Tehnike spajanjem Najčešće korišćene tehnike spajanjem su englesko, prosto i spajanje sa strane. voćarstvo voćarski savetnik

Najčešće korišćene tehnike spajanjem su englesko, prosto i spajanje sa strane.

Čitaj dalje...

Kalemljenje spavajućim pupoljkom

kalemljenje pupoljkom očenje očenjem ocenje pupoljak kora voće voćarstvo voćarski savetnik

Kalemljenje očenjem na spavajući pupoljak vrši se u drugoj polovini leta, tj u periodu fiziološke aktivnosti podloge.

Čitaj dalje...

Projekti savetovanja i praćenja članova

projekti voćarstvo voćarski savetnik

Voćarski Savetnik je kreirao projekat praćenja članova od momenta podizanja zasada pa na dalje, uz besplatno savetovanje i svaku vrstu pomoći.

Čitaj dalje...