Program zaštite jabuke

Program zaštite jabuka Jabuka je voće koje je ubedljivo najteže zaštititi i ima najviše poznatih bolesti i štetočina. Ovaj program je više namenjen hobi voćarima koji imaju par stabala kod kuće, a svako ko podiže profesionalni zasad jabuke može da koristi ovaj program da se dobro upozna sa problemima koji ga čekaju i kako protiv njih da se bori, a broj tretmana je na žalost puno veći nego što je ovde navedeno i neretko iznosi preko 10 tretmana, uglavnom 15 do 20.  voćarstvo voćarski savetnik

Jabuka je voće koje je ubedljivo najteže zaštititi i ima najviše poznatih bolesti i štetočina. Ovaj program je više namenjen hobi voćarima koji imaju par stabala kod kuće, a svako ko podiže profesionalni zasad jabuke može da koristi ovaj program da se dobro upozna sa problemima koji ga čekaju i kako protiv njih da se bori, a broj tretmana je na žalost puno veći nego što je ovde navedeno i neretko iznosi preko 10 tretmana, uglavnom 15 do 20.

Često se dešava i da se obavlja veliki broj tretmana iz razloga needukovanosti proizvođača pa nekad dovedu zasad u problem sa nekom bolešću a mogli su preventivno delovati, a postoji i drugi slučaj kada se napamet deluje iz straha i baš sa pokušajem preventivnog delovanja kada nema uslova za ostvarivanje zaraze.

Svima koji žele da imaju jabuke za svoje potrebe i da imaju što manje tretmana, savetujem da posade stare sorte jabuka kalemljene na bujne podloge i tako će imati manje problema, takođe ne treba da ih sade jako gusto već sa razmakom da bi imale sunca i provetrenosti, što utiče na smanjenje mogućnosti razvoja zaraza.

Pročitajte obavezno i Vodič za organsku proizvodnju jabuka

Jabuka

Kliknite na naziv tretmana da bi vam se otvorila tema sa prilogom i navedenim preparatima.

1. Bubrenje pupoljaka - Zimska zaštita (bakar + ulje)

2. Faza "mišjih ušiju" - Čađava krastavost

3. Beli baloni, cvetanje - Čađava krastavost

4. Precvetavanje - Čađava krastavost, Biljne vaši, Pepelnica, Mineri

5. Dalje se prati situacija i radi zaštita za sve navedeno, uz dodatak - Jabučni moljac, Crveni voćni pauk i Smotavci i savijači

Pred berbu izvršiti zaštitu od skladišnih bolesti.